Wolframové elektródy

 • pre zváranie TIG
 • pre plazmové zváranie
 • pretavovanie elektrickým oblúkom v inertnej atmosfére, iskrenie atď.

Volfrámové elektródy sa vyrábajú a dodávajú podľa normy DIN EN 26 848 a podľa normy ANSI/AWS A5.12, balené v plastových baleniach po 10 kusov.

V sortimente sa dodávajú aj volfrámové elektródy s obsahom oxidov vzácnych zemín a prvkov. Tieto oxidy výrazne podporujú emisiu elektrónov a tým zlepšujú zapálenie a horenie elektrického oblúka.
Okrem väčšej stability elektrického oblúka sa zvyšuje aj životnosť volfrámových elektród.

TYPY A FAREBNÉ ROZLÍŠENIE VOLFRÁMOVÝCH ELEKTRÓD:

Priemer elektródy: 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 a 6,4 mm.
Dĺžka elektródy: 175 mm (štandardne)
50, 75, 150 mm (na požiadanie).

Rozmery a výrobné tolerancie dodávaných volfrámových elektród sú v súlade s normami EN 26 848, ANSI/AWS A5.12, BS 3019:Gr.1.

Typ

Označenie farby

Obsah oxidu v %

Typ oxidu

WP

Zelená

---

 

Lymox

Ružová

1,80 - 2,20

Rôzne oxidy

WC20

Sivá

1,80 - 2,20

CeO2

WL10

Čierna

0,90 - 1,20

La2O3

WL15

zlatý

1,40 - 1,60

La2O3

WL20

Modrá

1,90 - 2,10

La2O3

WZ8

Biela

0,70 - 0,90

ZrO2

WT10

Žltá

0,80 - 1,20

ThO2

WT20

Červená

1,70 - 2,20

ThO2

WT30

fialová

2,80 - 3,20

ThO2

WT40

Oranžová

3,80 - 4,20

ThO2

VOLFRÁM - TÓRIOVÉ ELEKTRÓDY WT 10, WT 20, WT 30, WT 40

 • Štandardné elektródy, dobrá životnosť a zapálenie oblúka. Používajú sa na zváranie TIG jednosmerným prúdom.
 • Pre nehrdzavejúce a žiaruvzdorné ocele, meď, tantal a titán.
 • Tento typ elektródy sa v minulosti hojne používal. Vzhľadom na možnosť vzniku sekundárneho žiarenia v
 • zváraného kovu kontaminovaného tóriom, kde sa toto tórium môže samo stať rádioaktívnym žiaričom (napr. v
 • ožarovaní zvarového spoja), tento typ sa pomaly vyraďuje a nahrádza sa inými typmi, ktoré tiež
 • majú dlhšiu životnosť.

VOLFRÁMOVÁ ELEKTRÓDA - ČISTÁ WP

 • Čistá volfrámová elektróda sa používa na zváranie striedavým prúdom, kde poskytuje vynikajúcu stabilitu oblúka pri zváraní s rôznymi frekvenciami zváracieho prúdu a pri rôznych pomeroch nastavenia kladnej a zápornej vlny.
 • Použitie tejto elektródy nachádza uplatnenie pri zváraní hliníka, horčíka a hliníkových bronzov.

ALTERNATÍVA K ČERVENÝM ELEKTRÓDAM

Univerzálna elektróda bez prímesí oxidu tória.

 • Vďaka kombinácii rôznych oxidov prvkov vzácnych zemín sa dosahuje výrazné zvýšenie životnosti a zlepšenie zapaľovacích vlastností.
 • Bez prísad oxidu tória, žiadne problémy pri používaní, manipulácii a likvidácii, žiadne zdravotné riziká.
 • 100 % opakovateľnosť výsledkov zvárania
 • Vhodný pre všetky procesy zvárania TIG a plazmového zvárania, ideálny pre automatizované procesy zvárania, možno ho univerzálne použiť aj na zváranie hliníka.

VOLFRÁM - CÉROVÉ ELEKTRÓDY WC 20

Wolfram - cérové elektródy poskytujú vynikajúce vlastnosti zvárania jednosmerným prúdom pri nízkom nastavení zváracieho prúdu.
Elektródy poskytujú vynikajúce vlastnosti zapaľovania pri nízkych prúdoch, dlhú životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.

VOLFRÁM - LANTÁNOVÉ ELEKTRÓDY WL 10, WL 20, WL 15

Volfrám - lantánové elektródy poskytujú vynikajúce vlastnosti zapálenia a opätovného zapálenia oblúka, dobrú stabilitu oblúka s nízkymi hodnotami vypálenia. Pri použití tejto elektródy nedochádza k následnému vyžarovaniu a považuje sa za vhodnú alternatívu elektród typu WT 20 bez výraznej potreby zmeny zváracích parametrov.

MATERIÁLY A VHODNÝ VÝBER VOLFRÁMOVÝCH ELEKTRÓD

Výber typu a polarity elektródy závisí od zváraného materiálu:
1 odporúčaná voľba
2 núdzová možná voľba
- nevhodná voľba

Prúdové zaťaženie elektródy pre jednosmerný a striedavý prúd závisí od priemeru elektródy.
Ak je prúd príliš nízky, elektróda bude nedostatočne zaťažená s nestabilným a rotujúcim oblúkom.
Preťaženie elektródy spôsobí nadmerné tavenie volfrámu, ktorý sa potom dostane do zvarového kúpeľa.

Materiál

Typ elektródy

DC+

DC -

 

Hliník

WL 15,WP,WZ 8

2

2

AC

Zliatiny hliníka

WL 15,WP,WZ 8

2

-

1

Horčík

WP

-

2

1

Zliatiny horčíka

WP

-

2

1

Uhlíkové ocele

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

1

Nerezové ocele

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

-

Hliníkový bronz

WP

-

-

-

Kremíkový bronz

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

1

Nikel, zliatiny niklu

WP

1

-

2

Meď

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

-

Bronz ostatné

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

-

Titan

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

2

 

Autor: Mgr.