Kompresory

Paru užitočných rád aký vybrať kompresor a niečo o jeho prevádzke:

  • Ako zistiť potrebný výkon kompresora pre moju potrebu.
  • Druhy použitia kompresorov.
  • Akú veľkú tlakovú nádobu.
  • Kompresor olejový alebo bezolejový?
  • Hlučnosť kompresora.
  • Umiestnenie kompresora.
  • Prevádzka kompresora.
  • Trocha legislatívy.
  • Niečo z bezpečnosti.

Ako zistiť potrebný výkon kompresora pre moju potrebu?

Základný orientačný technický údaj je sací výkon kompresora a max. tlak v tlakovej nádobe. Hodnota sacieho výkonu je často skrývaná za obrovský objem tlakovej nádoby, ktorá nemá až taký zásadný význam. Objem tlakovej nádoby nám skôr napovedá aký objem energie máme naakumulovaný v podobe stlačeného vzduchu na okamžité použitie. Sací výkon kompresora (pre jednoduchosť jednopiestového kompresora) je objem valca x počet otáčok a udáva sa v lt/min. To je jediný relevantný údaj o výkone kompresora a udáva ho každý výrobca. Aký je výkon na výstupe kompresora je dané hodnotou momentálneho tlaku stlačeného vzduchu a jeho momentálnou teplotou a tieto hodnoty sú veľmi premenné. Pokiaľ už sa udáva výkon kompresra na výstupe, je to pri hodnote tlaku 6 -7 bar a dôjde sa k nemu nasledujúcim výpočtom. Pokiaľ budete na kompresor pripájať pneumatické náradie, u neho je udávaná hodnota spotreby vzduchu pri určitom tlaku, voľbu výkonu kompresora k takému spotrebiču vykonáte tak, že vypočítate z udávaného sacieho výkonu kompresora 60% a to je orientačne výstupný výkon pre daný spotrebič vzduchu. Odporúčame zvoliť ešte nejakú rezervu, hlavne podľa intenzity odberu vzduchu.

kompresor atmos

Druhy použitia kompresorov

Pokiaľ potrebujete kompresory na nafukovanie pneumatík, bazénu, lôpt a pod., nemusíte sa nejako zvlášť zaoberať jeho sacím výkonom, ten by sa mal pohybovať niekde nad 100 lt/min. pri tomto použití je skôr dôležitejšia hodnota max. tlaku. Taký kompresor nepotrebuje tlakovú nádobu ako zásobník energie. Ak budete na kompresor pripájať pneumatické náradie, najprv si u neho zistite jeho spotrebu vzduchu a potom spočítajte podľa predchádzajúceho návodu nutný výkon kompresora. Vždy po výpočte zvoľte výkon kompresora s rezervou, vyvarujete sa tak nadmernému opotrebovaniu stroja. Nie sú ojedinelé prípady, keď zákazník zvolí výkon kompresora podľa ceny tzv. „na doraz“ a za pol roka príde pre nový stroj z dôvodu nedostatku jeho výkonu.

Akú veľkú tlakovú nádobu?

Tlaková nádoba kompresora (inak aj veterník) je zásobník energie vo forme stlačeného vzduchu. Ako už bolo spomenuté, na nafukovanie pneumatík alebo bazénov nepotrebujete kompresor s nádobou. Veľkosť tlakovej nádoby voľte skôr s ohľadom na to, či sa budú v odberoch stlačeného vzduchu vyskytovať nárazové intenzívne odbery. Na to je dobré vedieť aké časté tieto nárazy budú a aká bude spotreba stlačeného vzduchu. Pokiaľ to nie ste sami odhadnú, zavolajte a pokúsime sa Vám s voľbou poradiť podľa našich skúseností.

Kompresor olejový alebo bezolejový?

Olejový kompresor má mazanie valca prispôsobené podobne ako pri spaľovacom motore. Olej je v tomto prípade rozstrekovaný do priestoru valca pod piestom klikovkou a piestnym krúžkom stieraný späť. Pri tomto druhu kompresora sa dostávajú olejové pary do stláčaného vzduchu. Pokiaľ sa ku kompresoru pripája pneumatické náradie, nie je to na škodu, niektoré pneumatické náradie sa rovnako musí primazávať pridaním oleja do výstupu stlačeného vzduchu. Bezolejový kompresor nemá klasický piest kvôli zamedzeniu nadmerného trenia, ale na ojnici je pripevnená tenká doštička so špeciálnym teplotne a oderuodolným tesnením. Takýto kompresor nemá v stlačenom vzduchu obsiahnuté olejové pary a je vhodný pre potravinárstvo, pre reštaurácie na výčap piva, akvaristiku a pod. kompresora je ale limitovaný výkon práve jeho konštrukcií.

pískový kompresor

Hlučnosť kompresora

Hlučnosť kompresora je tiež dôležitý parameter, najmä keď je umiestnený priamo v pracovnom priestore. U každého výrobcu sa dá zistiť hlučnosť kompresora. Základné laické kritérium na zistenie úrovne hluku sú otáčky a výkon kompresora. Všeobecne platí, že čím vyššie sú otáčky kompresora, tým je vyššia jeho hlučnosť. V našej ponuke kompresorov sú stroje označené Long Life, čo je označenie pre kompresory so zníženými otáčkami a tým aj predĺženou životnosťou. Tu sa ponúka použitie dvojpiestových kompresorov, ktoré majú už z konštrukcie nižšie otáčky ako jednopiestové axiálne kompresory. Pokiaľ má byť kompresor používaný na intenzívnu pracovnú činnosť, mal by byť umiestnený mimo pracovného priestoru.

Umiestnenie kompresora

Pri kompresore používanom len príležitostne jeho pracovné umiestnenie neriešime. Takýto kompresor je treba iba skladovať v suchom temperovanom priestore. U kompresorov určených na pracovnú činnosť je lepšie zvoliť stanovište mimo pracovného priestoru a tlakový vzduch priviesť na pracovisko tlakovou hadicou alebo zriadiť rozvod tlakového vzduchu po prevádzke. Taký kompresor by mal byť umiestnený v temperovanom priestore, mimo priameho slnečného žiarenia. Pokiaľ by bol kompresor v zime vystavený teplotám pod bod mrazu, budete mať problémy s jeho rozbehom. Pokiaľ bude kompresor v lete na priamom slnku bude sa zbytočne prehrievať.

Prevádzka kompresora

Prevádzka kompresora začína jeho pripojením k sieti a potom spustením. Nabiehajúci kompresor začína tlačiť vzduch do tlakovej nádoby. V tejto fáze je otvorený odvzdušňovací ventil, ktorý otvára priestor valca, pri nábehu kompresora sa ozýva syčanie ako by unikal vzduch netesnosťou. Tento odvzdušňovací ventil umožňuje nábeh kompresora bez protitlaku vo valci a uľahčuje jeho rozbeh. Odvzdušňovací ventil sa automaticky uzavrie cca po 20sek. od nábehu kompresora. Tento odvzdušňovací ventil väčšinou býva súčasťou tlakového spínača. Pokiaľ kompresor natlačí vzduch na požadovanú hodnotu, tlakový spínač vypne kompresor a odvzdušňovací ventil opäť automaticky odtlakuje priestor nad piestom a tak pripraví kompresor k ďalšiemu štartu. Nikdy preto nevypínajte idúci kompresor vytiahnutím zo zásuvky, zaobídete tým funkciu automatického odvzdušnenia valca a kompresor sa pri ďalšom nábehu nerozbehne, hrozí spálenie motora.

Tlakovú nádobu kompresora pravidelne odkaľujte vypúšťacím ventilom. V tlakovej nádobe sa zráža atmosférická vlhkosť a olejové pary. Dôležité je u olejových kompresorov kontrolovať hladinu oleja v kľukovej skrini, väčšinou priehľadítkom na kľukovej skrini kompresora.

U kompresorov s prevodom klinovým remeňom pravidelne kontrolujte jeho napnutie. Na kompresore nevykonávajte žiadne neodborné úpravy a zaistite jeho pravidelnú revíziu kompresora a zvlášť tlakové nádoby. Chráňte pred poškodením poistný ventil tlakovej nádoby.

Trochu legislatívy

Každý kompresor by mal byť vybavený vyhlásením o zhode od výrobcu ak tlakovej nádobe by mal byť priložený pasport tlakovej nádoby a poistného ventilu. Tieto doklady bude neskôr predkladať revíznemu technikovi pri pravidelnej revízii. Preto tieto doklady starostlivo uschovajte.

Niečo z bezpečnosti

Kompresory sú strojové zariadenia a ako s takým treba zaobchádzať podľa určitých pravidiel obsiahnutých v návode na obsluhu. Niečo iné je tlaková nádoba kompresora. To je tzv. „vyhradené zariadenie“ podliehajúce zvláštnym predpisom. V tlakovej nádobe je stlačený vzduch a to je len iná forma energie. Prípadné prudké uvoľnenie stlačeného vzduchu je veľmi nebezpečné, pretože vzduch je objemovo stlačiteľný a pri rozpínaní uvoľňuje veľké množstvo energie. Voda je tiež tlakovateľná, ale objemovo nestlačiteľná, preto pri prukom znížení natlakovanej vody nedochádza k uvoľneniu energie ako pri stlačenom vzduchu. Plniace médium je voda, ktorá pri dosiahnutí deštrukčného tlaku iba vytečie, pri použití vzduchu na tento účel by tlaková nádoba explodovala.

Z týchto dôvodov venujte tlakovej nádobe kompresora zvláštnu starostlivosť. Zaistite u revízneho technika pravidelné revízie. Chráňte súčasti tlakovej nádoby pred mechanickým poškodením. Napr. urazený poistný ventil tlakovej nádoby sa stáva v okamihu urazení nábojovým projektilom aj s jeho známymi účinkami.

Nerobte žiadne neodborné úpravy a opravy na kompresore ani na tlakovej nádobe!

Autor: Simon Križiak