Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame výlučne v súlade s ustanoveniami Českej republiky o ochrane osobných údajov, najmä s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR).

 

Naši zamestnanci a ďalšie osoby, ktoré s nami spolupracujú, sú povinní realizovať ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Stroje a vybavenie s.r.o. , zapísaná v obchodnom registri C 68318 vedenom Krajským súdom v Ostrave, ďalej len Prevádzkovateľ

 

Aké údaje o vás zhromažďujeme

 

Zhromažďovanie a používanie nepersonalizovaných ( anonymných) údajov na interné a štatistické účely

Pri vstupe na naše webové stránky váš internetový prehliadač automaticky odosiela údaje na náš server (napr. dátum a čas prístupu, URL (adresa) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných údajov, typ a verzia prehliadača, operačný systém, IP adresa).

 

Ak pri používaní našej webovej lokality nezadáte žiadne údaje, naša webová lokalita ich získa anonymne.

 

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

 

Údaje na plnenie zmluvy

Osobné údaje (t. j. meno, adresa, e-mailová adresa) budeme zhromažďovať a používať len vtedy, ak tieto údaje zadáte do vstupného poľa na našej webovej lokalite alebo nám ich pošlete e-mailom.

Uložené osobné údaje sa použijú na plnenie zmluvy a spracovanie vašej požiadavky. Po úplnom splnení zmluvy a úplnom zaplatení kúpnej ceny budú vaše údaje uložené s ohľadom na daňové a obchodné archivačné obdobia, po ktorých budú vymazané. To neplatí, ak ste výslovne súhlasili s ďalším používaním vašich údajov.

 

Údaje na komerčnú komunikáciu

Pri zadaní objednávky budú vaše údaje (t. j. e-mailová adresa) použité na marketingové účely z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Používanie údajov sa skončí, keď sa odhlásite zo zasielania obchodných oznámení. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek, a to buď zaslaním správy na adresu prodejna@zvaracky-obchod.sk, alebo prostredníctvom webového odkazu, ktorý je na tento účel uvedený v každom obchodnom oznámení. Používanie vašich osobných údajov na zasielanie obchodných oznámení máte možnosť vopred odmietnuť počas procesu objednávky.

Na účely zasielania obchodných oznámení sa vaše osobné údaje (e-mailová adresa) používajú po dobu 3 rokov od poslednej objednávky, pokiaľ sa počas tohto obdobia neodhlásite z odberu.

 

Údaje o zákazníckom účte

Pri zriadení zákazníckeho účtu budú vaše údaje (t. j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa.) trvalo uložené v databáze zákazníkov spoločnosti Stroje a vybavenie s.r.o. O vymazanie svojich údajov a zákazníckeho účtu môžete kedykoľvek požiadať.

 

Hodnotenie zákazníkov

Spoločnosť prodejna@zvaracky-obchod.sk vám ponúka možnosť zadať vlastné hodnotenie produktov ponúkaných na webovej stránke (zákaznícke hodnotenie). Vaše zákaznícke hodnotenie bude zverejnené anonymne alebo pod menom, ktoré na tento účel zadáte do poľa formulára. Okrem toho musíte uviesť platnú e-mailovú adresu, aby ste mohli odoslať zákaznícke hodnotenie. Táto e-mailová adresa slúži výlučne na kontaktovanie v prípade otázok týkajúcich sa vášho hodnotenia a nebude zverejnená ani poskytnutá tretím stranám.

 

Prístup tretích strán k osobným údajom

 

Spracovanie na účely plnenia zmluvy

Ak je to potrebné na plnenie zmluvy s vami, poveríme plnením úloh pre spoločnosť Machinery and Equipment Ltd. aj iné spoločnosti a fyzické osoby. Môže ísť napríklad o dopravné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.

 

Títo poskytovatelia služieb dostanú prístup len k takým osobným údajom, ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnej činnosti. Títo poskytovatelia služieb nesmú používať vaše osobné údaje na iné účely. V prípade, že sa to vyžaduje zo zákona, budú s týmito poskytovateľmi služieb uzavreté dohody o ochrane vašich osobných údajov.

 

Spracovanie na platobné účely

Vaše platobné údaje prenášame príslušnej finančnej inštitúcii alebo poskytovateľovi platobných služieb v súvislosti so spracovaním platieb.

 

Spracovanie na marketingové účely

Na spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ využívať aj služby a nástroje tretích strán, ktorých aktuálny zoznam bude poskytnutý bezplatne na požiadanie na prodejna@zvaracky-obchod.sk. S týmito sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov a osobné údaje sa prenášajú len v nevyhnutnom rozsahu, zvyčajne len e-mailová adresa.

 

Prenos na účely vyhodnotenia internetového obchodu

Spoločnosť Stroje a vybavenie s.r.o. odovzdáva prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o.) e-mailovú adresu zákazníka použitú v súvislosti s nákupom na webovej stránke internetového obchodu Stroje a vybavenie s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 - KARLÍN, IČO: 02387727) za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je zapojený internetový obchod kancelarskezidle.com spoločnosti Stroje a vybavenie s.r.o. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je vo vzťahu k spoločnosti Stroje a vybavenie s.r.o ako spracovateľ osobných údajov v zmysle § 6 zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a je vykonávané po každom nákupe v internetovom obchode zvaracky-obchod.sk od spoločnosti Stroje a vybavenie s.r.o. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený použiť zaslanú e-mailovú adresu výlučne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu Overené zákazníkmi, ktoré sú dostupné na http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.Provozovatel portálu Heureka.cz, zaslané e-mailové adresy sú uchovávané po dobu, počas ktorej spoločnosť Stroje a vybavenie s.r.o.r.o. zaradená do programu Overené zákazníkmi, najdlhšie však do doby, kým zákazník nevyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti Stroje a vybavenie s.r.o. alebo priamo prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz, k čomu má možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

 

Zasielanie orgánom verejnej moci, ak je to potrebné na základe súdneho príkazu.

Na základe príkazu príslušných orgánov sme v jednotlivých prípadoch povinní poskytnúť informácie o spracúvaných osobných údajoch, napr. ak je to potrebné na účely trestného stíhania.

 

Sociálne siete

Na personalizáciu obsahu a reklám a na poskytovanie funkcií sociálnych sietí používame technológiu Facebooku. Technológia Faceboox je v rámci webovej stránky Stroje a vybavenie s.r.o. dostupná len na základe vášho súhlasu.

 

Seznam.cz

Naša webová stránka využíva technológiu retargetingu od spoločnosti Sklik, ktorú prevádzkuje spoločnosť Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje zobrazovať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

 

Analýza webu

S cieľom neustále zlepšovať a optimalizovať obsah našich webových stránok a používateľský zážitok používame analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom Google Analytics a produktom "AdWords Conversion Tracking". V tejto súvislosti sa zhromažďujú a štatisticky vyhodnocujú údaje o reláciách (session data) a údaje o interakciách návštevníkov webových stránok. Na tento účel sa používajú súbory cookie. Údaje o relácii a údaje o interakciách sa nikdy nespracúvajú v personalizovanej podobe, ale len anonymne.

 

Analytické údaje sa čiastočne prenášajú na server príslušnej analytickej služby v členskom štáte EÚ alebo mimo EÚ (napr. do USA) a tam sa ukladajú. Prípadne sa informácie prenášajú tretím stranám, ak je to právne prípustné alebo ak tieto tretie strany spracúvajú údaje v mene nášho poskytovateľa služieb. Ani my, ani služby webovej analýzy nespájajú údaje o vašej IP adrese s inými údajmi uloženými nami alebo naším poskytovateľom služieb. Naša webová stránka využíva nasledujúce analytické služby:

Google Analytics.

 

Google

Služba Google Adwords Conversion Tracking využíva súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu.

 

Spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA, spracuje údaje, ktoré o vás získa, spôsobom a na účel uvedený vyššie. Ak chcete deaktivovať službu Google Analytics vo svojom prehliadači, môžete si stiahnuť príslušný doplnok tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Čo robíme na zabezpečenie osobných údajov

 

Naša webová stránka a iné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmene a spracovaniu vašich údajov neoprávnenými osobami, ako aj proti strate a zničeniu.

 

Svoje prístupové údaje by ste mali vždy považovať za dôverné a po skončení prehliadania našej webovej stránky zatvoriť okno prehliadača.

 

Bezpečnosti našej platformy prikladáme mimoriadny význam a dôrazne riešime otázky bezpečnosti údajov.

 

Ak však narazíte na akékoľvek potenciálne bezpečnostné nedostatky, čo najskôr nás o tom informujte! Pošlite nám čo najpodrobnejšiu špecifikáciu bezpečnostného problému na adresu prodejna@zvaracky-obchod.sk.

 

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti.

 

Právo na informácie

Máte právo požadovať informácie o údajoch uchovávaných o vašej osobe alebo o vašom pseudonyme. Na základe vašej žiadosti vám môžu byť informácie poskytnuté aj elektronicky.

 

Právo na vymazanie, zablokovanie alebo opravu, právo na kontakt

Máte právo na vysvetlenie, ak sa domnievate, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania. Máte právo požiadať o vymazanie, zablokovanie alebo opravu vašich uložených osobných údajov, ak sa spracúvajú v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života. Ak by vymazanie nebolo prípustné podľa zákona, vaše údaje budú zablokované tak, aby k nim bol prístup len z dôvodov uvedených v záväzných právnych predpisoch. Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov www.uoou.cz.

 

Kontaktné miesta

Ak chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva na odvolanie súhlasu , na informácie, na vymazanie, zablokovanie a opravu svojich údajov, kontaktujte nás poštou na adrese Stroje a vybavenie s.r.o, Hasičská 2641, Rožnov pod Radhoštěm, 75661.

alebo e-mailom na adresu prodejna@zvaracky-obchod.sk. Uplatnenie vašich vyššie uvedených práv je pre vás bezplatné, pokiaľ zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.


Posledná aktualizácia 13.05.2018