Kovoobrábacie stroje

Kovoobrábacie stroje sa používajú na výrobu rôznych kovových súčiastok a dielov. Tieto stroje môžu byť veľmi rôznorodé a špecializované, ale zvyčajne patria do niekoľkých základných kategórií, ako sú frézky, sústruhy, brúsky alebo vŕtačky. Každý typ stroja má svoje vlastné použitie a špecifické vlastnosti.

Frézka je kovoobrábací stroj, ktorý sa používa na vytváranie rovných povrchov na kovových súčiastkach. Frézovací stroj má rotujúci frézovací nástroj, ktorý sa pohybuje proti pevnej kovovej súčasti a vytvára požadovaný tvar a povrch. Frézka môže byť vertikálna alebo horizontálna a môže sa používať na výrobu rôznych dielov, ako sú ozubené kolesá, kovové dosky a iné.


Sústruh je kovoobrábací stroj, ktorý sa používa na výrobu okrúhlych alebo valcových dielov. Sústruh má rotujúci nástroj, ktorý sa pohybuje proti pevnej kovovej súčasti a odstraňuje materiál na vytvorenie požadovaného tvaru. Sústruhy sa používajú na výrobu mnohých rôznych dielov, ako sú hriadele, ojnice a ďalšie.

Brúska sa používa na brúsenie kovových dielov s cieľom získať hladký a presný povrch. Brúska má rotujúci brúsny kotúč, ktorý sa pohybuje proti pevnej kovovej časti. Brúsky môžu byť rôznych typov a môžu sa používať na brúsenie rôznych typov kovových častí.


Vŕtačka sa používa na vytváranie otvorov v kovových dieloch. Vŕtačka má rotačný vŕtací nástroj, ktorý sa pohybuje vzhľadom na pevnú kovovú časť, aby vytvoril otvor požadovaného tvaru a veľkosti. Vrtáky sa môžu používať na vŕtanie dier rôznych veľkostí a tvarov.

Kovoobrábacie stroje sú v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou priemyselnej výroby kovových dielov a súčiastok