Drevoobrábacie stroje

Obrábacie stroje sú špecializované zariadenia určené na trieskové obrábanie materiálu. Najčastejšie sú to stroje určené na obrábanie kovov, ale existujú aj stroje na obrábanie dreva, skla, plastov, keramiky a iných materiálov. Kľúčovou vlastnosťou obrábacích strojov je trieskové obrábanie, čo znamená, že do tejto kategórie nepatria všetky tvárniace stroje (napr. lisy, valcovacie stolice, ohýbačky) ani iné typy strojov (ohýbačky, nožnice, leštičky).

Pôvodne sa obrábacie stroje delili podľa hlavného rezného pohybu na stroje s priamočiarym pohybom (hobľovačky, preťahovačky) a stroje s rotačným pohybom (sústruhy, vŕtačky, frézky, brúsky). Existujú však stroje, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z týchto pohybov je hlavný (napríklad honovacie stroje), a preto sa od tejto pôvodnej klasifikácie upustilo. V súčasnosti sa obrábacie stroje delia na stroje na všeobecné použitie, stroje na špeciálne použitie a jednoúčelové stroje.

Univerzálne obrábacie stroje

Umožňujú obrábanie obrobkov rôznych typov a rozmerov pomocou rôznych operácií. Príkladom univerzálneho obrábacieho stroja je horizontálna vyvrtávačka, ktorá môže vykonávať niekoľko základných operácií, ako je vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, sústruženie, rezanie závitov a s použitím prídavných zariadení aj preťahovanie alebo zrážanie. Na niektorých univerzálnych strojoch je počet vykonávaných operácií menší, napríklad na konzolovej frézke sa vykonáva len frézovanie, ale pomocou výberu nástrojov a polohovacích prípravkov možno dosiahnuť zložité tvary. Obrábací stroj s najmenším počtom operácií je vŕtačka, ktorá je však nevyhnutným nástrojom v každej dielni.

Špeciálne obrábacie stroje

Ide o stroje, ktoré sa zameriavajú na jednu špecifickú operáciu a opracovávajú povrchy rovnakého typu na rôznych obrobkoch s rôznymi rozmermi. Patria sem napríklad stroje určené na výrobu ozubených kolies.

Jednoúčelové obrábacie stroje

Určené na opakované operácie na tom istom obrobku. Sú ideálne na hromadnú výrobu alebo na úzko špecializované technológie, ako je vŕtanie hlavní zbraní alebo ručných zbraní.

Drevoobrábacie stroje sa používajú na rezanie, frézovanie, vŕtanie, sústruženie a brúsenie dreva. Kotúčové píly a obidve sa používajú na rezanie dreva. Na presnejšie rezy sa používajú pásové píly. Kmene dreva sa režú na rámových pílach s viacerými kotúčmi. Frézovanie dreva môže byť rovinné alebo tvarové. Rovinné frézovanie sa vykonáva na hobľovacích strojoch, kde rotujúca hlava s dvoma až štyrmi nožmi rýchlo hobľuje povrch (20 m/s). Na vŕtanie sa používajú horizontálne vŕtačky, známe aj ako hobľovačky, ktoré majú hobľovací vrták. Sústruhy na drevo sú jednoduché vysokorýchlostné stroje s ručným posuvom nožov. Brúsky na drevo môžu byť kotúčové, valcové alebo pásové a na brúsenie sa používa brúsny papier alebo tkanina.

Autor: Simon Křižák