Záhradné čerpadlá

Záhradné čerpadlo ako verný pomocník pri zahradničení umožňuje efektívne využitie dažďovej vody. Záhradné čerpadlo je schopné čerpať vodu zo zdrojov ako sú sudy, studne alebo rôzne nádrže. Ďalej existujú aj povrchové čerpadlá, ktoré môžu byť použité na odčerpávanie vody z riek, rybníkov atď. Hlavným účelom záhradných čerpadiel je zavlažovanie záhrady, avšak môžu byť tiež užitočné pri odstraňovaní vody z pivníc či bazénov.

Výber ideálneho čerpadla pre vašu záhradu nemusí byť ľahká úloha. Je dôležité vziať do úvahy rôzne aspekty a parametre. Najvýznamnejším z nich je účel , na ktorý čerpadlo kupujete. Zámery použitia čerpadla rozhodujú o špecifikáciách a vlastnostiach , ktoré by malo mať. Ak nezvolíte správne čerpadlo, môže to viesť k jeho neefektívnemu výkonu, zníženej funkčnosti a potenciálnemu poškodeniu zariadenia. Na druhú stranu, starostlivý výber s ohľadom na všetky parametre zaisťuje, že čerpadlo bude fungovať hladko a bude mať dlhú životnosť.

Predtým, než sa rozhodnete pre konkrétne čerpadlo, premyslite, odkiaľ bude voda čerpaná a aká je kvalita tejto vody. Tieto faktory určujú, ktorý typ čerpadla bude najvhodnejší . V prípade ponorných čerpadiel je kľúčové zohľadniť hĺbku, z ktorej bude voda čerpaná. Tiež je dôležité vziať do úvahy prietok čerpadla a frekvenciu jeho použitia. Nemenej dôležitým faktorom je aj vzdialenosť od čerpadla k miestu, kde bude voda využívaná.

Typy čerpadiel

Voľba vhodného čerpadla závisí od lokality, z ktorej bude voda čerpaná. Na čerpanie vody zo studní alebo vrtného otvoru je ideálne použitie ponorného čerpadla. Ponorné čerpadlá sú tiež vhodné na čerpanie vody z rezervoárov alebo sudov. Na druhú stranu, povrchové čerpadlá sú bežne používané v záhradách. Kvalita vody taktiež ovplyvňuje voľbu čerpadla; niektoré sú schopné zvládnuť ľahko znečistenú vodu, zatiaľ čo iné efektívne čerpajú silne znečistenú vodu.

zahradni cerpadlo

Odstredivé čerpadlo

Toto čerpadlo patrí medzi ponorné čerpadlá a patrí k tým najčastejšie používaným. Je vhodné na čerpanie čistej alebo mierne znečistenej vody. Medzi hlavné prednosti patrí nízka cena a nenáročná údržba. Ponorné odstredivé čerpadlá sú známe pre svoju spoľahlivosť a schopnosť efektívne čerpať veľké množstvo vody v krátkom čase.

Odstredivé čerpadlo je ideálne na čerpanie vody z menších hĺbok, a môže byť využité napríklad na odčerpanie vody z rybníčkov, nádrží, či bazénov. Tieto čerpadlá sú tiež efektívne v boji s priesakovou vodou, ktorá sa môže objaviť v pivniciach atď. Vzhľadom na obmedzený výtlak však odstredivé čerpadlo nie je vhodné na čerpanie vody z veľkých hĺbok.

Inštalácia tohto čerpadla je veľmi jednoduchá. Stačí pripojiť hadicu, ponoriť čerpadlo do vody a zapojiť ich do elektrickej siete. Automatický chod je zaistený plavákovým spínačom, ktorý dbá na bezpečnú operáciu.

Vretenové čerpadlo

Tento typ tiež patrí do kategórie ponorných čerpadiel. Vretenové čerpadlo je navrhnuté na čerpanie vody z veľkých hĺbok a je ideálne pre studne alebo vrty. Vyniká vysokým prietokom a výtlakom. Vďaka vretenovému čerpadlu môžete zásobovať domácnosť úžitkovou vodou, ktorú môžete používať na toalete aj v kúpeľni.

Tiež je vhodné pre napájanie zavlažovacích systémov. Aby čerpadlo fungovalo efektívne, musí byť kompletne ponorené pod vodou. Majte na pamäti, že vretenové čerpadlá majú vyššie obstarávacie náklady.

Vibračné čerpadlo

Ako posledný z ponorných čerpadiel, vibračné čerpadlo je vhodné pre tých, ktorí potrebujú vysoký výtlak a schopnosť čerpať vodu z veľkých hĺbok na dlhšie vzdialenosti.

Medzi nevýhody tohto typu patrí hlučná prevádzka a nižší prietok. Počas prevádzky musí byť čerpadlo kompletne ponorené. Vibračné čerpadlá sú určené na čerpanie čistej vody a sú citlivé na nečistoty, ako sú piesok a bahno. Tieto nečistoty môžu poškodiť ventily, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu čerpadla.

Povrchové záhradné čerpadlo

V záhradách sú tiež často využívané povrchové čerpadlá, ktoré čerpajú vodu z povrchu a majú schopnosť nasávania. Tieto čerpadlá sú obľúbené vďaka vysokej efektivite, adekvátnemu výtlaku a prietoku. Často sú integrované do zavlažovacích systémov a majú priaznivú obstarávaciu cenu.

Pri povrchových čerpadlách je dôležitá sacia hĺbka, ktorá môže byť ich obmedzením. Tieto čerpadlá môžu efektívne čerpať vodu z maximálnej hĺbky 8-9 metrov.

zahradni cerpadlo

Kapacita prietoku

Jedným z kľúčových aspektov je vhodná kapacita prietoku záhradného čerpadla. Tento faktor ovplyvňuje spôsob, akým budete čerpadlo využívať. Ak máte v pláne používať čerpadlo hlavne na zavlažovanie záhrady, postačí vám menší prietok. Na zavlažovanie záhrady sú dostatočné čerpadlá s prietokom okolo 2 000 litrov za hodinu.

Na zásobovanie domácnosti vodou, alebo keď potrebujete vyprázdniť bazén, je potrebné čerpadlo s vyšším prietokom.

Dĺžka prepravy

Tento ukazovateľ špecifikuje vzdialenosť, ktorú musí voda prekonať počas čerpania.

Výška nasávania - pri záhradných povrchových čerpadlách býva približne 8 metrov. U ponorných čerpadiel je kľúčovým ukazovateľom maximálna hĺbka ponorenia, čo ukazuje na akej hĺbke je čerpadlo schopné fungovať.

Výtlaková/prepravná výška - je spojená s požadovaným tlakom, ktorý je vyjadrovaný v bar. Tento tlak je potom prevedený na metre prepravnej výšky, kde platí, že 10 metrov prepravnej výšky zodpovedá tlaku 1 baru.

Materiál

Pri výbere záhradného čerpadla zohľadnite tiež, ako často plánujete čerpadlo využívať. Frekvencia použitia má vplyv na spínanie elektromotora, čo má za následok ovplyvnenie jeho životnosti. V závislosti od frekvencie použitia je potrebné zvážiť materiál, z ktorého sú jednotlivé časti čerpadla vyrobené.

Plast – je vhodný materiál pre situácie, kedy budete čerpadlo využívať sporadicky. Plastové čerpadlá majú nižšiu hmotnosť a sú cenovo dostupnejšie.

Oceľ/nerezová oceľ - tieto materiály sa používajú na výrobu vysoko kvalitných čerpadiel, ktoré sú častejšie v prevádzke. Okrem kovových častí môžu čerpadlá obsahovať aj plastové komponenty. Na ich výrobu sa často používa vysoko kvalitný plast, ako je noryl alebo technopolymér.

zahradni cerpadlo

Otázky a odpovede

Ako zvoliť čerpadlo v závislosti od hĺbky nasávania?

Pri nasávaní vody z hĺbky až 8 metrov je vhodné využiť povrchové čerpadlo. Čerpadlo by malo byť umiestnené nad hladinou vody, čo uľahčuje jeho údržbu. Ak potrebujete čerpať vodu z väčších hĺbok, ako sú hlboké studne alebo vrty, je potrebné ponorné čerpadlo. Je dôležité zabezpečiť, aby ponorné čerpadlo bolo neustále pod vodnou hladinou. Pri ponorných čerpadlách je tiež dôležité vziať do úvahy výtlačnú výšku. Maximálny prietok je tiež spojený s týmto parametrom.

Čo predstavuje domáca vodáreň?

Domáce vodárne sú systémy, ktoré poskytujú komplexné riešenie pre rozvod úžitkovej alebo pitnej vody v dome a na záhrade. Domáca vodáreň sa skladá z čerpadla a nádrže, ktorá slúži ako rezervoár vody. Pri výbere vhodnej veľkosti nádrže je nutné brať do úvahy veľkosť objektu, kde bude voda využívaná.

Pre menšie domy alebo rekreačné stavby môže byť dostatočná nádrž s kapacitou okolo 25 litrov. Veľkosť nádrže je tiež ovplyvnená počtom odberných miest a frekvenciou odberu vody. Na ochranu čerpadla pred poškodením je súčasťou vodárne filter, ktorý odstraňuje rôzne nečistoty z vody.

Aké čerpadlo vybrať na odčerpávanie znečistenej vody?

Kľúčovým aspektom pri čerpadlách určených na odstránenie znečistenej vody z priestorov alebo nádrží je stupeň znečistenia vody. Na odčerpávanie mierne znečistenej vody môžete použiť štandardné ponorné čerpadlo. Avšak na čerpanie vysoko znečistenej vody je nutné mať k dispozícii ponorné kalové čerpadlo s rezacím mechanizmom. Tento typ čerpadla je vhodný na čerpanie odpadových vôd s fekáliami, ale vďaka rezaciemu zariadeniu zvládne aj husté kalové častice a iný odpad.

Autor: Simon Križiak