Kalové čerpadlá

Kalové čerpadlá sú nenahraditeľnými pomocníkmi pre tých, ktorí čelia situáciám s odčerpávaním silne znečistenej vody. Tieto čerpadlá nájdu uplatnenie pri odčerpávaní splaškov a fekálií zo septiku, vyčerpávaní vody z pivnice a ďalších miest, kde sa nachádza znečistená voda.

Konštrukcia kalových čerpadiel je navrhnutá tak, aby dokázala zvládnuť piesok a ďalšie nečistoty. Pokiaľ sa budete zaoberať odčerpávaním vody obsahujúcej väčšie častice, je vhodné zvoliť kalové čerpadlo s drvičom alebo rezákom. Tieto zariadenia najprv rozdrvia väčšie častice a následne ich odčerpajú.

Pred výberom kalového čerpadla je dôležité zvážiť jeho umiestnenie, či sa bude nachádzať pod hladinou vody alebo na suchom povrchu. Kalové čerpadlá sa delia do dvoch základných skupín - ponorné a povrchové. Pri výbere je dôležité zohľadniť účel, na ktorý je čerpadlo zhotovované. Je potrebné zvážiť, či sa bude čerpať iba mierne znečistená voda alebo splašky. Ďalej je nutné zamerať sa na dôležité technické parametre, ako je prietok, výtlak a sacia hĺbka. Kvalitný výrobný materiál je tiež dôležitým faktorom.

Typy

Kalové čerpadlá sa všeobecne delia na dva hlavné typy - ponorné a povrchové.

Ponorné kalové čerpadlá
Ponorné kalové čerpadlá vám umožňujú ponoriť čerpadlo priamo do odčerpávanej vody. Sacia hĺbka nie je pri týchto čerpadlách dôležitým parametrom a obvykle sa pri jednotlivých modeloch neuvádza. Ponorné čerpadlá jednoducho čerpajú vodu, ktorá je nad nimi, a môžu byť ponorené až na dno čerpanej nádrže. Maximálna ponorná hĺbka je však dôležitým parametrom, ktorý určuje, v ktorej hĺbke môže byť čerpadlo umiestnené, aby správne fungovalo.

Povrchové kalové čerpadlá
Tento typ čerpadla je určený iba na inštaláciu na súši nad hladinou čerpanej vody. Pri výbere povrchových čerpadiel je najviac dôležitá maximálna sacia hĺbka, ktorá udáva, z akej hĺbky môže čerpadlo vodu odčerpať. Väčšina povrchových čerpadiel má saciu hĺbku obmedzenú na 8 metrov.

kalové čerpadlo

Druhy

Existuje niekoľko druhov kalových čerpadiel, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami a schopnosťou odčerpávať rôzne typy vody.

Drenážne čerpadlo - Toto čerpadlo je vhodné na odčerpávanie svetlej odpadovej vody, ako je riečna, dažďová alebo odpadová voda bez väčších nečistôt. Drenážne čerpadlo je ideálne na čerpanie vody z potokov, riek alebo pri odvodňovaní pivníc. Neslúži však na čerpanie splaškov.

Čerpadlo na fekálie - Toto čerpadlo je určené na odčerpávanie fekálií a splaškov. Je vyrobené z odolných materiálov a často je vybavené rezacím zariadením, ktoré nečistoty najprv rozdrví. Čerpadlo na fekálie však nie je vhodné na čerpanie vody obsahujúce piesok, íl alebo kamene.

Čerpadlo do septiku - Ide o jedno z najpoužívanejších čerpadiel. Používa sa na odčerpávanie nádrží, septikov a žúmp. Čerpadlá do septikov sú často pripojené k kanalizácii a sú vybavené plavákovým spínačom, ktorý umožňuje automatické vypínanie a zapínanie. Tieto čerpadlá obvykle zvládajú čerpať nečistoty o veľkosti do 3,5 cm.

Prečerpávacie zariadenie - Prečerpávacie zariadenie sa využíva na prečerpávanie odpadu z nižších polôh do kanalizácie alebo septiku. Sú určené na odvádzanie vody zo spŕch, toaliet, umývadiel, bidetov atď. Tieto zariadenia nachádzajú uplatnenie najmä v suterénnych bytoch a majú široké využitie.

Druh pohonu

Pri výbere kalového čerpadla je dôležité zvážiť aj druh pohonu. Máte možnosť zvoliť si čerpadlo s elektrickým alebo benzínovým pohonom.

Elektrický pohon - Elektrické čerpadlá majú výhodu tichšieho chodu a jednoduchšieho ovládania. Týmto typom pohonu sa tiež znižujú náklady na prevádzku. Elektrické čerpadlá sú vybavené trojfázovým elektromotorom, a preto je dôležité mať k dispozícii vhodný zdroj napájania.

Benzínový pohon - Naopak pri benzínovom pohone sa nemusíte starať o pripojenie čerpadla. Niektoré benzínové čerpadlá umožňujú čerpanie v akejkoľvek polohe a sklone bez obáv o poškodení motora.

Maximálny výtlak

Maximálny výtlak udáva, do akej výšky je čerpadlo schopné vyčerpať vodu. Kalové čerpadlá obvykle majú nižší výtlak ako bežné vodné čerpadlá. Priemerne sa obstarávajú čerpadlá s výtlačnou výškou medzi 15 až 25 metrami, ale existujú aj výnimky, ktoré dosahujú výtlačnú výšku až 80 metrov alebo viac. V týchto prípadoch je však potrebné počítať s vyššou obstarávacou cenou.
Pri povrchových kalových čerpadlách treba brať do úvahy, že maximálny výtlak je možné sčítať s maximálnou sacou hĺbkou. Napríklad čerpadlo s sacou hĺbkou 10 metrov a výtlakom 20 metrov je schopné vyčerpať vodu z nádrže s hĺbkou 30 metrov. Pritom je však nutné mať čerpadlo umiestnené vo výške 10 metrov nad zemou.

kalové čerpadlo

Maximálny prietok

Ďalším dôležitým parametrom je maximálny prietok, ktorý udáva, koľko vody je čerpadlo schopné vyčerpať za určitý časový úsek. Kalové čerpadlá majú obvykle vysoké hodnoty maximálneho prietoku, ktoré sa pohybujú v desiatkach tisíc litrov za hodinu.

Je však potrebné si uvedomiť, že hodnoty udávané výrobcami sú ideálne av skutočnosti sa im prakticky nedosiahnete. Prietok čerpadla je ovplyvnený výškou výtlaku a odporovými vlastnosťami potrubia. Preto je skutočný prietok nižší ako hodnoty udávané výrobcom. Kvalitní výrobcovia preto často prezentujú výkonnostnú krivku pri každom modeli, na ktorej sú zobrazené reálne hodnoty prietoku pri rôznych výtlačných výškach.

Prechodnosť častíc

Jedným z kľúčových faktorov je schopnosť čerpadiel spracovávať častice obsiahnuté vo vode. Vďaka špeciálnemu rezaciemu mechanizmu dokážu kalové čerpadlá zvládať nielen piesok, ale aj menšie kamienky, drevené úlomky a iné pevné častice. Výkonné čerpadlá dokážu prepustiť častice až do veľkosti 7,5 cm. Na trhu sú bežne dostupné čerpadlá s priechodnosťou častíc v rozmedzí 5-50 mm.

Materiál

Na výrobu kalových čerpadiel je kľúčové použitie odolných materiálov. Najčastejšie sa používa odolná oceľ alebo nerezová oceľ, ktorá je schopná odolávať agresívnym prostredím. Je dôležité vyhnúť sa lacnejším plastovým čerpadlám, ktoré nie sú vhodné na nasadenie v nádrži alebo septiku. Plastové čerpadlá je možné použiť iba na odčerpanie mierne znečistenej vody.

Funkcie a možnosti

Kalové čerpadlá ponúkajú aj niekoľko praktických funkcií, ktoré uľahčujú ich používanie.

Plavákový spínač - Táto funkcia sleduje minimálnu hladinu vody a automaticky vypne čerpadlo, akonáhle je dosiahnutá táto hladina. Plavákový spínač zaisťuje, že čerpadlo nebeží na sucho a chráni ho pred poškodením.

Autoadapt - Ďalšou užitočnou funkciou je možnosť automatickej optimalizácie prevádzky čerpadla na základe sledovaných parametrov, vrátane hladiny vody a ďalších faktorov. Týmto spôsobom sa čerpadlo prispôsobuje aktuálnym podmienkam a dosahuje maximálnu efektivitu.

kalové čerpadlo

Otázky a odpovede

Prečo bežné čerpadlo nie je vhodné na odčerpanie špinavej vody?

Bežné čerpadlá majú odlišnú konštrukciu, ktorá nie je prispôsobená čerpaniu vody obsahujúcej mechanické častice. Ak by ste použili bežné čerpadlo na vodu s väčšími časticami, hrozilo by ich poškodenie. Kalové čerpadlá sú špeciálne navrhnuté na odčerpanie špinavej vody z nádrží a septikov. S ich pomocou môžete bezpečne vyčerpať aj špinavý bazén, vodnú nádrž alebo jazierko. Tiež vám pomôžu s čistením studne a odčerpaním vody z pivnice.

Aké sú schopnosti kalového čerpadla s rezákom?

Kalové čerpadlá s rezákom sú schopné zvládnuť odčerpanie vody obsahujúce väčšie nečistoty. Vďaka drviču alebo rezákovi sú schopné rozdrviť a rozdrviť nečistoty pred odčerpaním. Najkvalitnejšie čerpadlá sú schopné vyčerpať vodu, ktorá obsahuje napríklad hygienické pomôcky alebo textílie.

Ako sa starať o kalové čerpadlo?

Kalové čerpadlá majú robustnú konštrukciu a vyžadujú minimálnu údržbu. Je dôležité pravidelne odstraňovať nečistoty z umiestneného sacieho koša. Po skončení čerpania je tiež vhodné čerpadlo prepláchnuť čistou vodou, aby sa odstránili zvyšky nečistôt. Týmto spôsobom udržíte čerpadlo v dobrom stave a zaisťujete jeho dlhú životnosť.

Autor: Simon Križiak