Prismatická čeľusť pre DAS 100

Prizmatické čeľusť pre DAS 100