Prismatická čeľusť pre FMS 150

Prizmatické čeľusť pre FMS 150