Prismatická čeľusť pre FMSN 100

Prizmatické čeľusť pre FMSN 100