Prismatická čeľusť pre FMSN 125

Prizmatické čeľusť pre FMSN 125