Prismatická čeľusť pre FMS 100

Prizmatické čeľusť pre FMS 100