Prismatická čeľusť pre HMS 150

Prizmatické čeľusť pre HMS 150