Prismatická čeľusť pre HMS 125

Prizmatické čeľusť pre HMS 125