Prismatická čeľusť pre HMS 100

Prizmatické čeľusť pre HMS 100