Prismatická čeľusť pre FMS 200

Prizmatické čeľusť pre FMS 200