Separátor kondenzátu Öwamat 10Separátor kondenzátu je spoľahlivý a osvedčený systém
pre oddeľovanie oleja a vody.Zpracování ÖWAMAtem na
mieste je spravidla vždy výhodnejšie ako nákladná likvidácia
kondenzátu prostredníctvom profesionálnych firiem.


---
Kónické pripevnenie filtra umožňuje jednoduchú výmenu filtra a zamedzuje možnému obtekanie
Veľký údržbový otvor pre jednoduché ovládanie
Možná montáž na stenu
S predfiltrom na hrubé nečistoty
Možno pripojiť viac prívodných vedení kondenzátu
Kvalitné aktívne uhlie s veľkým povrchom a vysokou pohltivosťou
funkcia:
Pomocou patentovanej komory pre zníženie tlaku sa odstráni pretlak a kondenzát je bez zvíreniu privádzaný k predfiltra, ktorý zachytáva hrubé nečistoty.
Potom prúdi kondenzát do filtra s aktívnym uhlím, ktorý adsorbuje zvyškové podiely nečistôt.

Vzniknutý kondenzát je odpad, ktorý je zaťažený podielom oleja až 10 000 mg/l. Jednoduché gravitačné odlučovače (odlučovače oleja) nie sú vhodné pre spracovanie kondenzátov z tlakových zariadení.

Max. výkon kompresora: 1 400 - 1 700 l/min
Prívod kondenzátu: 2 × 1/2"
Odvod vody: 1/2"