Pre automatické, hladinou riadené vypúšťanie kondenzátu alebo ďalších neagresívnych kvapalín zo systému stlačeného vzduchu. Teplotný rozsah stlačeného vzduchu: 1,5 - 65 ° C.