Odlučovač kondenzátu BEKOMAT 31

 • Zamedzuje stratám stlačeného vzduchu.
 • Úplne automatickú prevádzku.
 • Odolný voči znečisteniu.
 • Nenáročný na údržbu.
 • Výmena spotrebných dielov je jednoduchá a hospodárna.
 • Použiteľný a stály pri olejových a bezolejových aj agresívnych kondenzátoch.
 • Jednoduchá elektrická inštalácia (230 V).
 • Jednoduché prípojenie k filtru alebo tlakovej nádobe - hrdlo je navrhnuté pre vodorovný aj zvislý smer.
 • Pri odvádzaní s prístrojom BEKOMAT® je emulgácia kondenzátu nízka, čo umožňuje lepšiu funkciu separátorov olej/voda.
 • Kondenzát sa zhromažďuje v zbernej nádobe odvádzača.
 • Senzor detekuje výšku hladiny kondenzátu.
 • Pri maximálnej hladine sa otvorí membrána, cez ktorú je kondenzát tlakom v systéme odvádzaný.
 • K uzatvoreniu membrány dôjde skôr, ako môže stlačený vzduch uniknúť.
Pri výrobe a spracovaní stlačeného vzduchu nevyhnutne vzniká kondenzát, ktorý obsahuje olej a je zaťažený nečistotami. Pretože kondenzát vzniká nepravidelne v závislosti na ročnej a dennej dobe a vyťažení kompresora, amortizuje sa BEKOMAT® so svojim senzorom výšky hladiny v porovnaní s časovo riadenými vypúšťacími ventilmi často už počas pol roka.

Technické parametre:

Max. prevádzkový tlak: 0,8 - 16 bar
Max. výkon kompresora: 2,5 m³/min
Max. výkon sušičky: 5 m³/min
Max. výkon filtra: 25 m³/min
Teplota min./max.: +1/+60 °C
Hmotnosť: 0,8 kg