Potiahnutá trubica s rotujúcou tryskou pre HDR-K 77