Pomocou týchtoklieštímôžete pohodlne preniesťobrubníkyuž z palety, na ktoré sú všetky obrubníky zoradené vedľa seba a jedinou možnosťou ako priamo uchytiť obrubník je pozdĺžne.


Hmotnosť: 9,5kg

Nastaviteľné rozpätie: 600/750/800/1000

Nosnosť: 130kg