Sada hrotů 10ks, PH 2x50mm, S2/TiN

Sada hrotov PH 2x50 mm, S2/TiN

10 ks.