Bázické elektródy 2,5 x 350

Balenie: 1 kg

Bázická elektróda pre zváranie vysokopevnostných ocelí.