Najbežnejšie bázická elektróda s garantovanými mechanickými vlastnosťami až do -30 oC vhodná pre nelegovanej ocele, odliatky, oceľ nižšia čistoty, s vyšším obsahom uhlíka, výplň pre návar týchto ocelí, kombinácia s Hardox, konštrukcia, zásobníky, kotly, diely strojov, automobilov, lodí .

Rm 540 N / mm2
Re 400 N / mm2

Rozsah pracovných teplôt: -30 až +450 oC
Výťažnosť: 115%