Bázické elektródy vhodné pre zváranie namáhaných konštrukcií, tlakových nádob, potrubí a kotlov z ocele do pevnosti 480 Mpa. Vhodná na zváranie betonárskych ocelí.

Zvarový kov: Zvárací prúd:

Rm: 540 Mpa C: 0,07% 2,0 40-70

Re: 420 Mpa Mn: 1,17% 2,5 60-90

AS: 27% Si 0,28% 3,2 90-130

KV: 100 J (-20%) 4,0 150-190

Přesoušení elektród 300º-350ºC