Air-Brush AS
Pre náročnejšie hobby použitie
Jednoduché dávkovanie farby a množstva vzduchu jednou rukou.
Kovový kontajner na farbu 5 cm3
Sklenená nádoba 22 a 50 cm3
Pripojovacia hadica 2 m
Držiak pištole
Znižovanie spojky a uťahovacieho kľúča