KS-125P - Krížový strojný zverák

Technické parametre:
Šírka čeľustí 125 mm
Výška čeľustí 50 mm
Max. roztvorenie 125 mm
Výška zveráka 180 mm
Priečny posun 150 mm
Pozdĺžny posun 150 mm

Váhy a miery:
Celková váha vrátane obalu 19.0 kg
Čistá váha 18.0 kg