KS-200P - Krížový strojný zverák

Technické parametre:
Šírka čeľustí 205 mm
Výška čeľustí 53 mm
Max. roztvorenie 210 mm
Výška zveráka 188 mm
Priečny posun 200 mm
Pozdĺžny posun 200 mm

Váhy a miery:
Celková váha vrátane obalu 36.0 kg
Čistá váha 35.0 kg