• hlava stroja sa pohybuje v stabilnom rybinové vedení
 • motorické nastavenie polohy hlavy stroja
 • automatický posuv pinoly (3 stupne)
 • ručný posuv pinoly pri vŕtaní a jemný prísuv pri frézovaní
 • viacstupňové prevodovka na optimálne výkony pri vŕtaní a frézovaní
 • veľkoryso dimenzovaný krížový stôl na stabilných vodiacich dráhach
 • automatický posuv stola v osiach X a Y

Indikácia polohy 3 os

 • vyššiu pracovnú presnosť
 • menšie poruchovosť
 • veľká výrobná spoľahlivosť
 • podstatná úspora času
 • zvýšenie produktivity
 • optimálne čitateľné zobrazenie
 • vlastnosti sú potrebám užívateľa
 • prehľadne usporiadaná klávesnica
 • rozlíšenie 0,01/0,005 mm
 • zadávanie hodnôt súradníc
 • zachovanie polohy osí pri vypnutom zobrazení
 • výpočet kruhu
 • funkcie kalkulačky
 • zásobník pre 10 nástrojov
 • prepínanie polomer/priemer
 • prepočet mm/inch
 • namontovanie bez problémov a prevádzku bez údržby

výbava

 • 3 zobrazenie polohy v troch osiach
 • stabilný podstavec zo šedej liatiny
 • systém chladenia chladiacou kvapalinou
 • centrálne mazanie
 • zakrytie vertikálneho vedenia
 • pracovné osvetlenie
 • sada kleštinových puzdier
 • skľučovadlo pre vrtáky
 • upínanie nástrojov
 • ovládacie nástroj
 • Návod na obsluhu
technické parametre
pracovný priestor
vŕtací výkon max. (ST 37) Ø 50 mm
stolný upínacia plocha 1.220x360 mm
počet drážok T 3 ks
drážky T, šírka 14 mm
T - drážky, vzdialenosť 95 mm
Detaily
výkon pri rezaní závitov 20 mm
dráha pojazdu
dráha pojazdu - os X 600 mm
dráha pojazdu - os Y 360 mm
vertikálne frézovacia hlava
rozsah regulácie otáčok (16) 94 - 2.256 1/min
upnutia vretena (vertikálne) SK 40
vzdialenosť hlava vretena - stôl 120 - 620 mm
posuv
posuvy vretien autom. 0,1; 0,15; 0,3 mm/ot.
posuvy stola autom. (8) 24 - 720 mm/min
výkony pohonov
hlavný pohon, konštantné zaťaženie 1,5 kW
napájacie napätie 400 V
výkon motora hlavného pohonu 2,4 kW
miery a váhy
rozmery 1,73x1,73x2,3 m
hmotnosť 1.400 kg
SKU 362410