• svetovo najrozšírenejší typ frézky - sériovo s pneumatickým upínaním nástroja
 • plynulé nastavenie otáčok ručným kolieskom
 • väčší stôl s väčším pojazdom v osi X
 • automatický posuv stola typ TV 1000 v smere X sériovo, os Y možno bez problémov dodatočne namontovať
 • Hlava výkyvná v 3 osiach: vychýlenie r + l 90 °; naklonenie vpred + vzad 45 °; otočenie na stĺpe 45 °
 • Rybinová vedenie, kalená a nastaviteľná
 • 3 automatické posuvy vŕtania
 • hrubý ručný posuv pre Pinol s možnosťou prepnutia na jemný ručný posuv
 • pinola s autom. mikrometrickým hĺbkovým dorazom
 • upínanie vretena ISO 30
 • prepínač smeru chodu vpravo a vľavo
 • centrálne mazanie vretena, matice a vedenie
 • ručná brzda vretena
 • pneumatické upínanie nástrojov
 • zobrazenie polohy 3 osí, zariadenia pre objem chladiaceho prostriedku a pracovné svietidlo LED sériovo

Indikácia polohy 3 os

 • vyššiu pracovnú presnosť
 • menšie poruchovosť
 • veľká výrobná spoľahlivosť
 • podstatná úspora času
 • zvýšenie produktivity
 • optimálne čitateľné zobrazenie
 • vlastnosti sú potrebám užívateľa
 • prehľadne usporiadaná klávesnica
 • rozlíšenie 0,01/0,005 mm
 • zadávanie hodnôt súradníc
 • zachovanie polohy osí pri vypnutom zobrazení
 • výpočet kruhu
 • funkcie kalkulačky
 • zásobník pre 10 nástrojov
 • prepínanie polomer/priemer
 • prepočet mm/inch
 • namontovanie bez problémov a prevádzku bez údržby

výbava

 • 3 zobrazenie polohy v troch osiach
 • posuv stola TV 1000 v osi X
 • pneumatické upínanie nástrojov
 • systém chladenia chladiacou kvapalinou
 • centrálne mazanie
 • zakrytie vertikálneho vedenia
 • pracovné svietidlo LED
 • ovládacie nástroj
 • Návod na obsluhu

technické parametre

pracovný priestor
stolný upínacia plocha 1.245x230 mm
počet drážok T 3 ks
drážkami T (šírka x rozteč) 16x63,5 mm
dráha pojazdu
dráha pojazdu - os X 760 mm
dráha pojazdu - os Y 290 mm
dráha pojazdu - os Z 370 mm
vertikálne frézovacia hlava
Počet otáčok vretena (2) 60 - 4.200 1/min
zdvih pinoly 127 mm
upnutie vretena ISO 30
vyloženie 171 - 476 mm
posuv
rýchlosť posuvu - os X 19 - 890 mm/min
posuvy pinoly (3) 0,04; 0,08; 0,13 mm/ot.
pohyb konzoly (os Z) 370 mm
výkony pohonov
výkon motora hlavného pohonu 2,25 kW
miery a váhy
rozmery 2,05x1,63x2,07 m
hmotnosť 950 kg
SKU 301215