Najdlhšia Bodovacia ramená pre: Digital Modular 20/TI, Digital Modular 230/400, Digital spotter 7000, 9000 a 9000 Aqua
Ramená sú komplet vrátane zobrazených elektród (1x 50mm 1x 180 mm)
Elektródy sú kolmo proti sebe, ramená sú tvarované
Celkové dĺžka ramien je 500 mm