Rôzne dĺžky čeľustí pre: Digital Modular 20/TI, Digital Modular 230/400
Typ vyberajte podľa kódu z priloženého obrázku.
Čeľuste sú komplet vrátane zobrazených elektród.