Vzduchom chladený spotovací prístroj, ktorý umožňuje zváranie pozinkovaných ocelí a vysokopevnostnej ocele
upínacia sila elektród môže dosiahnuť 300 daN a efektívne zvárací prúd až 10 000 A (hodnota RMS). Ideálne svorka pre všetky typy obrábanie kovov

Výhody:
Ľahký a ľahko ovládateľný
Bodové kladivo pre zváranie
nitovačka
Držiak s teleskopickým ramenom
digitálny displej
Ak je zvárací prúd príliš nízky, ozve sa zvukové upozornenie
Konštantná regulácia prúdu
Ovládanie sily elektródy
Ak je upínacia sila príliš nízka, ozve sa zvukové upozornenie
Ukladanie parametrov zvárania
Jednoduchosť-iba 2 parametre (hrúbka a oceľový plech typ)
Záznam na SD kartu charakteristík každého vykonaného bodového zvaru
Použitie na akomkoľvek PC správ uložených na SD karte

Technické parametre:
Hmotnosť: 4 kg
Dĺžka kábla 3 m
Kontrolný display 6 ", s intuitívnymi ponukami
Vysoký zvárací prúd 10 000 A
Vysoká upínacia sila elektródy: 300 daN pri 7 bar