Bodovacie kliešte"C" s káblami

Musí sa dokúpiť zdroj:

DIGITAL CAR SPOOTER 5500