Digitálne Zvárací stroj DIGITIG 200DC Multipro je zariadenie najnovšej generácie. Určená je pre profesionálne aplikácie. Vybavená digitálnym ovládaním s technológiu IGBT. Prežíva sa pre ručné zváranie s jednosmerným prúdom. Používa sa na zváranie ocele a farebných kovov. Využíva metódu TIG HF, TIG LIFT a MMA. Zváračka má pamäť, do ktorej ukladá posledné nastavenie (po vypnutí a znovu zapnutí sa načítajú posledný nastavené parametre). Možnosť uložiť 20 sád parametrov pulzov a nastavenia zvar. prúdu.

Sada obsahuje horák TIG, elektródový kábel a uzemňovací kábel.