technické parametre:
doplňujúce parameter: pre spojenie dvoch hadíc opatrenými rýchlospojkami