Univerzálny kotviaci systém vhodný pre všetky typy skleníkov. Jednoducho, bezpečne a relatívne rýchlo ukotvíte skleník k zemi pomocou systému zemných skrutiek. Počet kotviacich prvkov záleží na type skleníka.

Kotviaca súprava nie je použiteľná na skleníky bez základne. Nie je nutné stavať podmurovku, vrutmi upevní skleník priamo k zemi. Na šírku i na dĺžku je maximálny rozstup medzi susednými skrutkami 200 cm.

Upozornenie:
1) V miestach, kde chcete zavrtáva zemné skrutky, skontrolujte možné podzemné prekážky, ako sú podzemné káble, potrubia, optická vedenie, stavebné konštrukcie a pod. Starostlivo vopred preverte, že spôsobiť kožné vrutov nemôžete nič prerušiť alebo poškodiť. Pre optimálnu prípravu stavby sa odporúča skontrolovať potrebnej mapy pozemku, plány a prípadne použiť zariadenia na detekciu podzemných káblov alebo potrubí. Zemné skrutky nemôžu byť inštalované v piesčitej alebo v bažinách, v prípade vysokej hladiny podzemnej vody, zmäkčenie terénu ťažkým dažďom alebo záplavou. Pri navážke musíte posúdiť ako dlho na mieste navážka je. Ak viac ako 10 rokov alebo je udupaná a ujazdená, nie je to problém a zemné skrutky je možné použiť. Ak staviate pri stene, tak minimálny možný odstup je 20 cm. Odporúčame však ideálne vzdialenosť 40 cm od steny.

2) Zemné skrutky slúži len pre ukotvenie základne, resp. skleníka. Základňa musí byť po celom obvode podoprená, tak aby medzi základňou a zemou nebola medzera. Tú možno vyplniť hlinou a dobre utlačiť alebo tehlami (dlaždicami, drevené fošne, apod.). Skrutky je možné zavŕtať aj mierne pod úroveň okolitého terénu (max. Cca 1-2 cm). Potom je nutné priestor medzi skrutky do tejto hĺbky pre základňu odkopať. Pozor - pre priskrutkovanie viečka vrutu je tiež nutné trochu odkopať zeminu okolo viečka. Toto riešenie má určitú výhodu v tom, že základňa zasahuje až na zem a nevznikne voľný priestor, ktorý je nutný vyplniť. Ak necháme medzi zemou a základňou voľný priestor, tak do skleníka môžu veľmi ľahko vliezť drobné hlodavce a škodcami plus môže dôjsť k poškodeniu skleníku podfouknutím vetra do skleníka spodom pod základňou.