Náhradné okrúhlu kefu

Technické parametre:
Ø 36 mm
sací Ø 65 mm