Náhradné okrúhlu kefu

Technické parametre:
Ø 45 mm
sací Ø 70 mm