MMA zváracie transformátory sú určené pre ručné zváranie elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie je striedavé napätie. Takmer všetky obaľované elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu zdroja + zdroje. Zemniaca svorka sa pripojí k zápornému pólu zdroja. Iba vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród sa vykoná prepólovaniu. Transformátory sú vybavené reguláciou zváracieho prúdu, termostatickú ochranou a chladiacim ventilátorom.

Zvárací zdroj pre ručné zváranie obalenou elektródou (MMA) striedavým prúdom. Plynulá regulácia zváracieho prúdu, termostatická ochrana, chladiaci ventilátor.

 
Základné príslušenstvo:
zváracie káble

Kladivko na strusku

ochranný štít

Technické parametre:

Napätie: 1 ~ / 230 V / 50Hz
Príkon: 2,5 kW
Napätie naprázdno: 48 V
Rozsah regulácie: 40 - 130 A
Ø elektródy: 1,6 - 3,2 mm
Rozmery: 310 x 170 x 250 mm

Hmotnosť stroja: 13,8 kg