Priama tryska plastová s plochým lúčom pre stroje Lavor - FASA, pre Techno 150,160, STM 150,160, Rumba atď.