Náhradná červená tryska pre bodový lúč 0 ° určený pre HDR-K 90