Servisní sprej

Slúži na uvoľňovanie vnútorných častí čerpadiel umývačiek bez rozobratia - uvoľňuje"přischlé" pohyblivé súčasti čerpadiel umývačiek.

Slúži ako nemrznúca konzervačný prípravok pre zimné uloženie umývačiek.

Aplikuje sa vstreknutím do sania za chodu do odvodnené umývačky.

Konzervuje vnútro čerpadla a zamedzuje"prischnutiu" pohyblivých vnútorných častí čerpadiel k telesu čerpadla.