Podvozok pre vibračné dosky typu VD 15, 18, 20, 24 slúži na ľahšiu manipuláciu na stavenisku.