Vibračná doska je hutniaci stroj, ktorý vyvodzuje rýchlo sa opakujúce rázy na zeminu, čím sa dosahuje porovnanie nerovností povrchu a rovnomerného zhutnenie zeminy. Medzi časticami zeminy sa pri hutnení zmenšujú vzdialenosti, zvyšuje sa merná hmotnosť zeminy a vytesňuje sa vlhkosť v zemine obsiahnutá. Vibračná doska je vhodná pre použitie pri výstavbe ciest, násypov, nádrží, a pod.

Zdrojom energie je spaľovací vzduchom chladený motor. Pri zvýšení otáčok motora dôjde k prenosu energie motora cez odstredivú spojku. Otáčky motora sa ďalej znižujú pomocou sústavy prevodov a rotačný pohyb sa prevádza na priamočiary vratný pohyb vo zvislom smere. V pohyblivé časti dosky je pružina, ktorá svojou silou a váhou stroja umožňuje vyvodenie hutniaci sily na doske. Pre správnu prevádzku stroja je potrebná správna údržba a obsluha.

Technické parametre:
TUSON - Vibračná doska HP-C80TS
model C80T
Motor Benzínový motor Loncin
Benzín Natural 95
Rýchlosť posunu (cm/s.) 35
Váha (kg) 85
Počet úderov za min. 4930
Hutniaca sila (N) 14000
Rozmer hutniacej dosky (mm) 520x500
Účinná hĺbka hutnenia: 30 cm