BESSEY - uhlový upínač WS1

Upínanie rôzne silných obrobkov dvoma vretenami.
Pre ľahké upínacie práce.