Čeľusť do nitovaciech klieští pre nitovacie matice, M4, CrMoV

Čeľusť pre Fortum nitovacie kliešte 4770620, 4770630, 4770632