Sada hrotů 20ks, PH 1x25mm, S2/TiN

Sada hrotov PH 1x25mm, S2/TiN

20 ks.