Zváracie uhlový magnet je prípravok s oceľovými, styčnými plochami pod viac uhlami a magnetickým jadrom. Je určený na dočasnú stabilizáciu dvoch komponentov z feromagnetického materiálu pod určeným uhlom napr.pri zváranie.

Technické parametre:

Nosnosť: 22kg
Rozmery: 110x112x156mm