Krycia zorník vnútorné 107,5 × 68,5 × 1 mm pre zváracie kuklu ASK500.